Til innholdet
System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.BinaryReader.Read(Byte[] buffer, Int32 index, Int32 count)
  at Lucene.Net.Store.SimpleFSDirectory.SimpleFSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadBytes(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len, Boolean useBuffer)
  at Lucene.Net.Index.CompoundFileReader.CSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.Refill()
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadByte()
  at Lucene.Net.Store.IndexInput.ReadVInt()
  at Lucene.Net.Index.TermBuffer.Read(IndexInput input, FieldInfos fieldInfos)
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.Next()
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.ScanTo(Term term)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Get(Term term, Boolean useCache)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Index.SegmentReader.Terms(Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.MultiTermEnum..ctor(IndexReader topReader, IndexReader[] readers, Int32[] starts, Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardTermEnum..ctor(IndexReader reader, Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.GetEnum(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.MultiTermQuery.ConstantScoreAutoRewrite.Rewrite(IndexReader reader, MultiTermQuery query)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.IndexSearcher.Rewrite(Query original)
  at Lucene.Net.Search.Query.Weight(Searcher searcher)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.CreateWeight(Query query)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.Search(Query query, Collector results)
  at Examine.LuceneEngine.SearchResults.DoSearch(Query query, IEnumerable`1 sortField, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\SearchResults.cs:line 110
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 182
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 163
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMediaCacheValues(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.<>c__DisplayClass38_0.<GetCacheValues>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItemInternal(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, Func`1 dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.DocumentById(Int32 id, ContextualPublishedCache cache, Object ifNotFound)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.Media(Int32 id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.Media(String id)
  at ASP._Page_app_plugins_allegro_subheroimagediagonal_show_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Vi kjenner NMCU som en ekte «fighter».

NMCU jobber med motorsyklisters interesser og hverdag, og skaper tryggere veier og bedre vilkår for oss motorsyklister.
Ja, mange av oss i GSGroup er også motorsyklister!

 

I GSGroup er vi opptatt av å sikre verdiobjekter.

MCen er ett av de objektene som dessverre er populært for tyver og andre uvedkommende, og i 30 år har vi både sikret, funnet igjen og brakt MCer tilbake til sin rettmessige eier. Motorsyklister har gjerne et spesielt nært forhold til sin MC, og ønsker å ta godt vare på den.

Nå har GSGroup sammen med Tryg (og andre forsikringsselskaper), Politiet, Avarn Security og andre kompetansepartnere utviklet nye og bedre sikringsløsninger for motorsykler. Alt fra det helt enkle (hvor er den nå?) til løsninger hvor du kan følge med på din MC på et App.
Med den nyeste av våre løsninger kan du nå få vekterutrykning til din MC uansett hvor den befinner seg dersom alarmen går.

Det skal være enkelt for deg å montere og det skal være enkelt å bruke.
Og dette må bare virke – hver gang! Løsningene finner du her.

Vi har alltid samarbeidet tett med Forsikringsbransjen.

Nå er NMCUs egen samarbeidspartner, Tryg, den første til å premiere motorsyklister som velger å «passe litt på» Mcene sine.
De gir hele 10% rabatt på premien og med disse løsningene på plass dropper de også egenandelen hvis MCen mot formodning likevel skulle bli stjålet.
Du trenger ikke å gi dem beskjed en gang; dette er en del av avtalen mellom oss og Tryg.

Motorsykkelforsikring

NMCUs forsikringspartner, Tryg, gir medlemmer med disse løsningene spesielle fordeler.
Du får da 10 % rabatt på MC-forsikring og 5 % på andre forsikringer. Samler du flere forsikringer kan du få opptil 30 % rabatt på MC og opptil 25 % rabatt på andre forsikring. Med våre løsninger slipper du også egenandel ved evt. tyveri.

Som NMCU-medlem får du ikke bare en super forsikring og rabatt hos Tryg, men med GSGroup «på laget» får du også frafall av egenandel ved tyveri.

Se fordelene Tryg gir deg som medlem av NMCU her.

 

 

om GSGroup

GSGroup har siden 1992 vært en ledende aktør innen sporing og gjenfinning av stjålne verdier. Alltid med forsikringsgodkjente løsninger.
Siden oppstart har det blitt gjennomført ca. 4.000 søksoperasjoner, fordelt på de fleste land i Europa.
GSGroup leverer i dag også tjenester for flåtestyring (Fleet Management™), kjørebok (Travel Log™) og mobil ordrehåndtering (Handyman™ og Smartday™).
GSGroup er en ledende aktør innenfor sine områder i Nord-Europa og betjener kunder ut fra 15 lokasjoner i 9 land.
Selskapet er norskeiet og har sitt hovedkontor i Sandefjord, Norge.