Til innholdet


Vi bruker TravelLog (kjørebok) i yrkesbilene og Fleet System (flåtestyring) i tungbilene.
Det var viktig for Arvid Gjerde AS at valget av løsning og leverandør kunne hjelpe oss til å optimalisere hverdagen forvåre arbeidslag som er ute i felt. GSGroup kunne tilby oss en integrasjon med vårt eget planleggingsverktøy og på den måten fikk vi den merverdien og optimaliseringen vi ønsket oss.