Til innholdet

Handyman 8

Vi har gjort mange utvidelser og forbedringer i vår nye Handyman-versjon. Etter en lengre prøveperiode er nå Handyman 8 tilgjengelig for alle våre kunder, og vi gleder oss til at alle kan ta i bruk de nye funksjonene for å få en enda mer effektiv hverdag med Handyman.

alt

hva er nytt?

nye rapporter

 • Tilpasning av standard rapporter 
 • Layout og innhold kan endres
 • Ubegrensede muligheter for rapportering

nye moduler

 • Tilbud - Opprett tilbud i felt eller på kontoret
 • Budsjett på ordre - Planlegg og følg opp økonomien på ordre

andre forbedringer

 • Servicemodul - mange forbedringer
 • Ny kompakt ordre-wizard
 • Forbedret håndtering av pris på registreringer
 • Se detaljer under

nye rapporter

Vi har laget et helt nytt rapportsystem i Handyman. Dette systemet gjør det mulig å lage egne rapporter og endre på mange av de innebygde rapportene.

Mange av våre kunder ønsker egne varianter av rapporter eller helt nye rapporter i Handyman. Det kan være at deres kunder krever dette eller man vil justere litt på rapportene slik at de stemmer bedre med egen profil og ønsket innhold.

Vi har laget nye versjoner av de viktigste rapportene. Utseendet er forbedret, og det er utvidede muligheter for tilpasning i rapportene:

 • Ordreoversikt
 • Sjekkliste
 • Ordrebekreftelse
 • Timeliste for ordre
 • Serviceoppgaver for ordre
 • Samsvarserklæring. I tillegg er det laget en ny tilsvarende rapport for rørleggere
 • Kursfortegnelse

Det er nå mulig å lage helt nye varianter av rapporter for ordre, sjekklister og kursfortegnelser. I tillegg er det mulig å lage rapporter som gjelder hele firmaet. Disse vises i den nye analyse-modulen. Her er det bortimot ubegrensede muligheter.

Alle våre kunder får de oppdaterte rapportene og nye muligheter for å styre hvordan rapportene skal brukes i Handyman.

 • Oppdatert utseende 
 • Ordreoversikten kan vise alle sjekklister og servicerapport
 • Rapportspråk og standardverdier kan velges per avdeling
 • Rapporter kan tilpasses dine behov/ønsker
 • Muligheter for å analysere data for fremtidige beslutninger
 • Fleksibel løsning for spesial-layout for enkeltkunder, avdelinger, sjekklistetype og ordrekategori
 • Helt nye rapporter kan lages 
 • Data kan hentes fra flere systemer i samme rapport
 • Analyse desktop der egne spesialrapporter vises

Hvis man vil redigere eller lage nye rapporter selv kan man kjøpe en lisens for dette, og vår support- og konsulent-avdeling kan også hjelpe dere med tilpasninger av rapportene.

tilbud

Tilbudsmodulen gjør det mulig å kalkulere tilbud på kontoret for utsending til kunder eller man kan opprette tilbud på Handyman Mobile.
Man legger på materiell og timer, og tilbudet kalkuleres med riktige priser fra kontoret. Kundens rabattavtaler eller kontrakts-priser benyttes slik at alle beregninger blir korrekte. Når tilbudet blir akseptert blir det automatisk konvertert til en ordre, der alle opprinnelige opplysninger om tilbudet er tilgjengelig. I tillegg vil budsjett på ordren automatisk bli opprettet med verdier fra tilbudet.

 • Man kan opprette mal-baserte tilbud både i Handyman Office og på Handyman Mobile​
 • Legg til materiell, timer og ande kostnader og simuler marginer før tilbudet sendes
 • Når tilbudet er akseptert, opprettes ordre automatisk med data fra tilbudet
 • Høyere inntjening på ekstraarbeid ved å kunne gi pris på stedet
 • Økt produktivitet i salgsprosessen der tilbud er integrert med budsjett på ordre

budsjett

Budsjett på ordre gir mulighet til å følge opp økonomien på en ordre etter en budsjettmal som du selv definerer. Etter hvert som prosjektet går sin gang kan man følge med på kostnadene og gjøre justeringer underveis. Budsjettanalysen viser tall for inneværende periode eg totalt. I tillegg vil analysen akkumulere tall fra relaterte ordre i et prosjekt.
Budsjettet vil i tillegg automatisk få tall fra tilbuds-modulen når tilbud aksepteres.

Budsjett-modulen er tilgjengelig for alle uten ekstra lisens.

Budsjett-modulen er tilgjengelig for alle uten ekstra lisens.

service-modulen

 • Reservedeler knyttet til serviceskjema
  • Sikrer bruk av riktig materiell ved service, og lett registrering av endringer i felt
 • Servicekontrakter
  • Årlig service forfall kan nå følge kontraktsdato
  • Større fleksibilitet i indeks-regulering av kontrakter
  • Raskere og mer fleksibel metode for å koble serviceskjemaer til kontrakt
 • Diverse andre mindre forbedringer

andre nyheter

 • Mulighet for å velge ny kompakt ordre-wizard
 • Pris for materell eller tid vises i under registrering i Handyman Office
 • Støtte for automatisk pålogging i kjørebok på Handyman Mobile. Styres fra Handyman Office
 • Oppdaterte NELFO sjekklister
 • Adobe Reader er ikke lengre påkrevd
 • Handyman Administrator er ikke lengre en del av produktet