Til innholdet

Et komplett IOT-leksikon

Velkommen till ditt Internet of Things (IoT)- leksikon!

Leksikonet er ment å være en guide til terminologier og forkortelser som er sentrale i IoT-landskapet.

Internet of Things revolusjonerer hvordan vi samhandler med teknologi og data ved å skape en verden der enheter, sensorer og systemer er sammenkoblet og kan kommunisere med hverandre.

I dette leksikonet vil du finne forklaringer og definisjoner av grunnleggende begreper innen IoT.


I tillegg vil vanlige forkortelser og akronymer som brukes innen IoT bli forklart for å lette forståelsen av det tekniske språket.
Uansett om du er nybegynner innen IoT eller kjenner begrepet godt, er dette leksikonet ment å være en nyttig ressurs for deg.

Her kommer noen av de vanligste begrepene i alfabetisk rekkefølge:

6LoWPAN: Forkortelse for "IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks". Det er en nettverksprotokoll for å sende IPv6-pakker over trådløse nettverk med lavt strømforbruk, vanligvis brukt innen IoT.

Advanced Encryption Standard (AES): En av de mest brukte symmetriske krypteringsalgoritmene som brukes til å beskytte data innenfor IoT-systemer.


AI (Artificial Intelligence): Datamaskinalgoritmer og teknikker som gjør det mulig for maskiner å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens, for eksempel maskinlæring og dyp læring.


Aktuator: Komponentene i et elektronisk apparat som konverterer elektriske signaler til utdata som lyd, bevegelse eller andre funksjoner. De er motsatt av sensorer.

API (Application Programming Interface): Et grensesnitt som tillater ulike programmer og systemer å kommunisere og samhandle med hverandre.


APN (Access Point Name): En APN identifiserer tilkoblingspunktet til en gateway mellom mobilnettverket og internett, slik at mobile enheter kan koble seg til internett via mobilnettverket.


Backhaul: Nettverkssegment som kobler sammen mindre nettverk eller enheter til et sentralt punkt eller kjernenettverk.
Beacons: Beacons er små Bluetooth-sendere som er plassert rundt for å gi brukere informasjon eller tilpasset reklame basert på deres plassering.


Big Data: Store og komplekse datasett som kan analyseres for å få innsikt og forbedre beslutninger innen IoT og andre områder.
BLE (Bluetooth Low Energy): En energieffektiv variant av Bluetooth-teknologien som brukes for å koble IoT-enheter som f.eks. wearables og smarte hjem-enheter til mobiltelefoner og andre enheter.


Botnet: Et nettverk av tilkoblede maskiner eller enheter som har blitt kapret for andre formål, vanligvis av hackere for å utføre angrep som for eksempel å sende spam-e-poster eller overbelaste andre nettverk.


Brannmur: En brannmur er en barriere som beskytter et nettverk mot uønsket trafikk.


Skytjenester: Levering av databehandlingstjenester, inkludert lagring, databehandling og nettverksadgang, via internett ("skyen").
Sky: Skyen, eller skytjenester, innebærer at eksterne servere håndterer lagring og behandling av data i stedet for å gjøre det lokalt på enheten.


Connected car: Et kjøretøy som er tilkoblet til internett og ofte har sitt eget lokale nettverk for å tilby funksjoner som underholdningssystemer og navigasjon.


DoS (Denial-of-Service)/DDoS (Distributed Denial-of-Service): DoS- og DDoS-angrep er typer angrep som har til hensikt å sette et system ut av spill ved å overbelaste det med trafikk.


E-helse: E-helse er helsetjenester som benytter elektroniske og digitale løsninger, som med IoT kan inkludere automatisk deling av pasientjournaler og sykdomsdetekterende wearables.


Edge Computing: Bearbeiding av data nær kilden i stedet for å sende all data til skyen, noe som reduserer forsinkelser (latens) og båndbreddebehov.


Embedded Software: Programvare som er innebygd i en maskinvareenhet og styrer dens funksjoner, vanligvis innen IoT-enheter.
eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card): En ny type integrert SIM-kort som lar deg bytte mobiloperatør uten å fysisk bytte ut SIM-kortet.


Firmware Over-the-Air (FOTA): En teknikk som muliggjør trådløs oppdatering av enhetens firmware eller innebygde programvare, noe som reduserer behovet for fysisk tilgang for oppdateringer.


Gateway: En enhet som fungerer som en bro mellom IoT-enheter og skyen, og muliggjør kommunikasjon mellom enhetene og fjernservere eller andre enheter.


General Packet Radio Service (GPRS): En mobiltelefonteknologi som tillater dataoverføring over mobilnett, ofte brukt for IoT-enheter som krever mobiltilkobling.


Hacking: Å utnytte svakheter i digitale system for å få uautorisert tilgang.


IAM (Identity & Access Management): En sett med verktøy og rutiner for å sikre at bare autoriserte brukere får tilgang til et nettverk.


Industrial IoT (IIoT): Anvendelse av IoT-teknologi i industrielle miljøer for å overvåke og kontrollere maskiner, prosesser og systemer.
Industrial, Scientific, and Medical (ISM) Band: Frekvensbånd som er reservert for ikke-lisensiert bruk, ofte brukt for trådløse kommunikasjonsprotokoller innen IoT.


Interface (API): Programmeringsgrensesnitt for å enkelt koble sammen en programvare eller tjeneste med en annen.
IoT (Internet of Things): Nettverk av fysiske enheter som er utstyrt med sensorer, programvare og annen teknologi for å samle inn og utveksle data over internett.


IoT-plattform: En programvareplattform som tilbyr verktøy og tjenester for å utvikle, koble til og administrere IoT-enheter og applikasjoner.


Kapasitet: Uttrykk for mengden brukere og enheter som et nettverk kan håndtere.


Kryptering: Kryptering er en måte å beskytte data på ved å omforme den til et ugjennomtrengelig språk som krever en nøkkel for å gjenopprette den til sin opprinnelige tilstand.


LAN (Local Area Network): Et geografisk begrenset nettverk, vanligvis innenfor en bygning.


Link Budget: Beregning av den totale tapet av signalstyrke i et kommunikasjonssystem, brukt for å vurdere ytelse og dekning innen IoT-nettverk.


LoRa Protocol (LoRaWAN): Et trådløst kommunikasjonsprotokoll brukt for langdistanse kommunikasjon med lavt strømforbruk innen IoT.


Low-Power Wide Area (LPWA): Trådløse nettverksteknologier designet for å muliggjøre lang rekkevidde og lavt strømforbruk for IoT-enheter, eksempler inkluderer LoRaWAN og NB-IoT.

Low-Power Wireless Sensor Network: Nettverk av trådløse sensorer som er utformet for å fungere med lav strømforbruk og ofte brukes innen IoT for å samle inn data fra miljøet.


LPWAN (Low-Power Wide-Area Network): Trådløse nettverk designet for å overføre data over lange avstander med lavt strømforbruk, for eksempel LoRaWAN, NB-IoT.


LTE-M: Forkortelse for "Long-Term Evolution for Machines". Det er en variant av LTE-standarden som er optimalisert for IoT-enheter og lavt strømforbruk.


M2M (Machine-to-Machine): Kommunikasjon mellom enheter uten direkte menneskelig innblanding, der enheter kommuniserer direkte med hverandre for å utføre oppgaver.


Malware (Ondsinnad programvare): Et samlebegrep for all programvare som med hensikt er designet for å ødelegge eller utnytte.


Managed Connectivity: Administrert tilkobling er løsninger som muliggjør overvåking, kontroll og selvbetjening av kommunikasjonen i IoT-løsninger.


Media Access Control (MAC): Protokolllaget som håndterer tilgang til delt mediekapasitet i et nettverk, inkludert fordeling av båndbredde og håndtering av kollisjoner.

Mesh: En nettverksvariant der hver node er koblet sammen med hverandre, noe som gjør det til et mer sikkert men dyrere alternativ enn tradisjonelle nettverk.


MNO (Mobile Network Operator): En mobiloperatør som eier og kontrollerer alle nødvendige elementer for å levere mobiltelefontjenester.


Mote: En liten enhet med sensorer og trådløs kommunikasjon som brukes til å overvåke og samle inn data innen IoT-applikasjoner.


Near-Field Communication (NFC): En trådløs kommunikasjonsteknologi som muliggjør dataoverføring på kort avstand, vanligvis brukt til kontaktløs betaling og identifikasjon.


OpenVPN: Gratis programvare for å opprette private nettverk (VPN).


OTA (Over-the-Air): Oppdatering av programvare og firmware på IoT-enheter via trådløs overføring over internett.


PKI (Public Key Infrastructure): System for å sikre sikker overføring av informasjon ved hjelp av asymmetrisk kryptering.


Protokoll: Regler og standarder som styrer kommunikasjonen mellom enheter innen et IoT-nettverk, for eksempel MQTT, CoAP, HTTP.

Radiofrekvens (RF): Elektromagnetiske bølger innen frekvensområdet som brukes for trådløs kommunikasjon, inkludert IoT-nettverk.


Repeater: En enhet som forsterker og re-sender signaler innenfor et nettverk, og dermed utvider dekning og rekkevidde.


RF Geolocation: Bruk av radiofrekvenssignaler for å bestemme den geografiske posisjonen til en enhet eller bruker, vanligvis brukt innen IoT for sporing og stedsbaserte tjenester.

RFID (Radio-Frequency Identification): En teknikk som bruker radiobølger for å identifisere og spore objekter som er utstyrt med RFID-brikker.


Sensorer: Enheter som måler fysiske eller kjemiske egenskaper og konverterer dem til elektriske signaler som kan leses av andre enheter.


Smart Meter: En digital måler som måler og rapporterer energiforbruk i sanntid, vanligvis brukt innen smarte strømnett for å optimalisere energistyring og effektivitet.


Software-Defined Network (SDN): Et nettverk der kontrollen av nettverksutstyr er separert fra den underliggende maskinvaren og definert gjennom programvaren, noe som gjør administrasjon og konfigurasjon enklere, noe som er nyttig innen IoT.


Strukturert demping: Tap av signalstyrke på grunn av hindringer eller materiale i omgivelsene, noe som kan påvirke ytelsen og dekningen innen trådløse IoT-nettverk.


Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): En sett med kommunikasjonsprotokoller som brukes til å muliggjøre kommunikasjon og dataoverføring over internett og andre nettverk.


Tvåtrinnsverifisering: En sikkerhetsanordning som involverer to trinn for å øke sikkerheten ved pålogging eller tilgang til sensitiv data.


Ultra-Wide Band (UWB): En trådløs teknologi som bruker brede frekvensbånd for presis posisjonering og høyhastighetsdataoverføring innen IoT og andre applikasjoner.


VPN (Virtuelt Privat Nettverk): En lukket, kryptert forbindelse (kalt tunnel) over internett. For å få tilgang må du gjennomgå en autentiseringsprosess.


WAN (Wide Area Network): Et nettverk som strekker seg over et større geografisk område, for eksempel internett.


Wearables: Teknologi som brukes på eller bæres av brukeren, for eksempel aktivitetssporere eller helsesensorer.


ZigBee/Z-Wave: Trådløse kommunikasjonsprotokoller som brukes til å koble til og styre smarte hjem-enheter innen IoT, som lamper, termostater og låser.Vi håper at vår samling av termer og forkortelser har vært til hjelp for deg med å navigere gjennom den komplekse verdenen av IoT.
Hvis du eller bedriften din trenger hjelp med å implementere IoT-løsninger eller trenger rådgivning for å optimalisere din nåværende infrastruktur, nøl ikke med å kontakte oss!


Vi er her for å tilby skreddersydde løsninger og bidra til å drive virksomheten din fremover - Smartere, Sikrere og Grønnere.