Til innholdet

GSGroup med vekst på 18 prosent

 Tallene for første halvår 2017 viser at bedriften har hatt en vekst på 14,9 MNOK eller 18,1 present, sammenlignet med samme periode i 2016

Konsoliderte nettoinntekter H1 2017 var 95,0 MNOK sammenlignet med 80,1 MNOK I H1 2016, som representerer en vekst på 14,9 MNOK (18,1%). EBITDA for H1 var 13,3 MNOK (14,0%), mot 9,5 MNOK(11,9%) for samme periode i 2016. Resultat før skatt var 6,5 MNOK sammenlignet med 2,8 MNOK i 1. halvår 2016.

For mer informasjon, se full H1 rapport her