Til innholdet

Lanserer ny mobilapplikasjon til FleetSystem

Applikasjonen blir et hjelpeverktøy for dem som jobber ute i felt

Produktet har fått navnet GSGroup Asset Manager, og er rettet mot forvaltning av utstyr og maskiner. Brukerne våre ønsket en enklere tilgang til informasjon om utstyr og maskiner når de jobber ute i felt. Da var det naturlig å gi dem tilgang til FleetSystem via en mobilapplikasjon.

Mobilapplikasjonen er ikke ment å erstatte web-løsningen, og det er fortsatt mange oppgaver som egner seg best å løse på kontoret, men ønsket var å forenkle arbeidet for dem som jobber ute i felt. I første omgang handler det om å gjøre det enklere å finne frem til utstyr og maskinpark. Applikasjonen gir en god geografisk oversikt i kombinasjon med gode søkemuligheter. Som bruker kan du raskt se hvilke maskiner som er utplassert i et område og hvilken tilstand de befinner seg i.

Produktsjef Sturle Furland i GSGroup sier det er flere elementer som har blitt lagt til i appen.

- Du kan søke opp alt av utstyr og se hvor disse befinner seg i realtid, samt ha oversikt over viktig data på de ulike objektene. Applikasjonen har kartvisning med posisjoner (gps), avstand- og timetellere på arbeidssignaler, som viser hvordan og hvor mye objektene har blitt brukt i tillegg til spenningsverdier på batterier og eksterne strømkilder. Informasjonen oppdateres i sanntid, og brukerne kan også redigere viktig informasjon ute i felt.

Å bruke teknologi for å gi merverdi for kunden, ta i bruk kreative løsninger og få innspill fra brukerne er viktig for Furland, som sier appen har vært etterspurt. Han er klar på at dette bare er starten.

- Uten å røpe for mye blir tiden fremover spennende. Det finnes så og si ingen grenser for hva teknologien kan gjøre for å gi våre kunder en lettere arbeidshverdag, og behovet for fleksible, nøyaktige løsninger som gir kunder oversikt, sier oss at det ligger et videre potensial her. Dette er og blir helt klart et fokusområde for oss fremover. Det er også gledelig å se at vi kan utnytte synergier på tvers av produktene. Samme applikasjon har blitt lansert for MyFleet som er et flåtestyringsprogram som utvikles i Ungarn, sier Furland.

Produktet er lansert både i iOS og Android, og er tilgjengelig for alle kunder innen FleetSystem. Det blir spennende å få tilbakemeldinger fra brukerne. Disse vil gi føringer på retningen produktet utvikles videre. Brukerinvolvering er en viktig del av utviklingen av produktene.