Til innholdet

avansert tidtaker

Bruk start-stopp -funksjonen for å registrere arbeidstiden fortløpende fremfor etterregistrering

alt

Med denne løsningen kan man med stoppeklokker på enkleste vis registrere tiden man bruker i løpet av en dag i Handyman Mobile. I Handyman Office kan man på hver avdeling velge blant mange forskjellige innstilliger slik at det passer behovet for timeføring og dokumentasjon knyttet til dette.


Man kan kreve at det fylles ut sjekkliste ved start og avslutt av dagen, og eventuelt posisjon når man starter reise til eller arbeid på et oppdrag.

Brukeren på Handyman Mobile får en enkel måte å føre tid på, og kan hele tiden ha oversikt over medgått tid.

Hovedmenyen viser hvor mye som er ført i dag og aktiv tidtaker

Hovedmenyen viser hvor mye som er ført i dag og aktiv tidtaker

Alle registreringer knyttet til tid gjelder reise, arbeid eller pause. Andre utgifter føres på vanlig måte

Alle registreringer knyttet til tid gjelder reise, arbeid eller pause. Andre utgifter føres på vanlig måte

Kun de lønnsarter som passer med type aktivitet er valgbare

Kun de lønnsarter som passer med type aktivitet er valgbare

I løpet av dagen har man oversikt over hvor mye tid som er brukt

I løpet av dagen har man oversikt over hvor mye tid som er brukt

Pause knyttes som regel til interne ordre

Pause knyttes som regel til interne ordre

Etter endt dag har man en rapport med full oversikt overdagen

Etter endt dag har man en rapport med full oversikt overdagen

Jeg ønsker å vite mer om Handyman