Til innholdet

QR-koder og NFC brikker

Effektive rutiner med spesialkommandoer i QR-koder og NFC brikker

alt

I Handyman Mobile 2.6 har vi innført muligheten for å styre appen med egne kommandoer. Teknikken kalles "deep linking". Appen kan styres ved hjelp av snarveier som starter med "handyman://"

Vi har i første omgang laget et sett med kommandoer som kan benyttes via QR-koder og NFC brikker. I tillegg kan du skrive de samme kommandoene inn i internett-browseren du benytter. Kommandoene benyttes for å finne ordre eller ustyr, konfigurere innstillinger eller føre timer på ordre. 

Du kan bruke telefonens QR-kode scanner eller scanne inne i Handyman Mobile alle steder der scanne-funksjonen er tilgjengelig. Handyman trenger ikke være aktiv. Appen vil startes automatisk når en Handyman-kommando scannes.

Når du benytter programmering av NFC brikker med info om utstyr i appen, skrives nå tilhørende kommando til brikken slik at avlesing blir automatisk.

 

Tilgjengelige kommandoer

Utstyr

 • handyman://equipment?id=xxxx
 • handyman://equipment?serialnumber=xxxx
 • handyman://equipment?scanningvalue=xxxx

 

Hvis utstyrslisten er aktiv, søkes det der, ellers vises ordrelisten og det søkes der. Hvis resultatet er kun ett element vises detaljer for dette.

Ordre

 • handyman://order?id=xxxx

 

Søk etter ordre med angitt ordrenummer. Hvis bare en ordre er funnet, så vises ordremenyen for ordren. Hvis mere enn en er funnet, vises ordrelisten filtrert på ordrenummer. Dette kan skje hvis flere ordre har samme ERP-nummer.

Timer & kostnader

 • handyman://hours?code=xx&quantity=9.9
 • handyman://hours?code=xx&quantity=9.9&orderid=yy
 • handyman://hours?code=xx&quantity=9.9&grouping1=123
  &grouping2=abc&grouping3=1AC
  &orderid=yy

 

Registrer timer/kostnader på aktiv ordre. "code" er lønnsart-ID. Hvis ingen order er aktiv, vises ordre-velgeren. Hvis "orderid" benyttes er dette Handymans interne ordrenummer.

Grouping-feltene kan ha andre navn i Handyman.
f.eks Konstnadsbærer, Fase, Punkt. Disse navnene skal ikke benyttes her. Ordrens innstillinger avgjør om grouping-feltene benyttes.

Innstillinger

 • handyman://settings?syncaddress=xxx.xxx&port=1300

 

Erstatter gjeldende innstillinger og synkroniserer umiddelbart. På denne måten kan man hurtig sette i gang nye brukere.

App

 • handyman://

 

Hvis man ikke sender noen kommando vil appen aktiveres uten at noe spesielt skjer.

QR-kode generator rapport

Vi har laget en spesialrapport for å generere QR-koder med kommandoene som er vist over.
Denne rapporten kan du få ved å henvede deg til vår support.