Til innholdet

Carbon Forum 2023

I år fikk GSGroup muligheten til å delta på Novo Nordisk Fondens CO2 Research Centers Carbon Forum. Temaet denne gangen var "Accelerating Carbon Innovation Through Technology Learning.

Fokuset var blant annet på hvordan teknologi kan løse klimautfordringer, og spesielt med tanke på parallellene mellom solcellefotovoltaisk (PV) teknologi og utvikling av ny karbonteknologi.

- Dette er et tema som er vanskelig og uhåndgripelig for de fleste av oss, men om man skraper litt i overflaten ser man at dette er noe de aller fleste bransjer kan dra nytte av og drar nytte av, sier Head of Marketing Scandinavia hos GSGroup, Agnes Levander.

Et betydelig høydepunkt var diskusjonen om det uutnyttede potensialet for karbonfangst i havet, et tema som fikk oppmerksomhet for sine lovende utsikter til å redusere klimaendringene.

Samtalen dreide deretter mot det presserende behovet for å overføre skipsfartsindustrien til grønnere praksis, viktigheten av utviklinger som grønne korridorer, skalerbare drivstoffalternativer og heve energieffektiviteten.

Transport, økte kostnader og miljø

Et av spørsmålene som ble stilt til Bo Cerup-Simonsen, administrerende direktør i Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, og rådgivende styremedlem i Corc. For er det mulig å avkarbonisere skipsfarten?

– Ja, det er teknisk mulig. Hvis vi ser på teknologier som er tilgjengelige i dag eller som vil bli tilgjengelig i løpet av de neste fem årene, kan vi si, ja, vi kan avkarbonisere dyphavsfart med ny teknologi, sa Cerup-Simonsen.

Ser man på dette med regulatoriske linser, ser man et ganske komplekst landskap, for nå må du få myndigheter over hele verden til å tillate lagring av nye drivstofftyper og ha nye sikkerhetsrutiner og lignende. Så det er et massivt stykke arbeid som skal gjøres på reguleringssiden, sa Cerup-Simonsen videre.

- Og til slutt, må det også være fornuftig på den kommersielle og økonomiske siden. Og her er saken at disse nye løsningene vil være dyrere enn den fossildrevne løsningen. Det er det ingen tvil om.

Og flere av utfordringene er de samme uavhengig av om transporten skjer til vanns eller på land.

- Kostnaden for transport vil øke med 20 - 40 prosent, kanskje enda mer i noen tilfeller. Og hvis du ser på det isolert og sier at dette nå er i konkurranse med den fossile løsningen, vil det i de fleste markeder ikke være vilje til å betale det det koster nå. Sånn er det bare, sa Cerup-Simonsen og fulgte opp med et konkret eksempel.

- For eksempel, hvis du kjøper et elektrisk kjøretøy i dag, og kostnaden for det kjøretøyet er $ 100.000, trenger du rundt $ 1000 ekstra for å gjøre det avkarbonisert som et produkt. Men vi kan ikke mobilisere den forsyningskjeden, så du kan ikke krysse av i en boks og betale $ 1,000 ekstra og få et avkarbonisert produkt.

En del av utfordringene vi må løse 

Forumet avsluttet med fokus på sosial aksept av karbonteknologier, et aspekt som understreket for sin kritiske rolle i vellykket implementering av slike innovasjoner.


Moderator, Nynne Bjerre Christensen, ledet samtalene mens Anna Munck Laybourns grafiske tilrettelegging la et visuelt lag til utvekslingen av ideer. Dette gjorde forumet både informativt, men også visuelt virkningsfullt, sier Levander hos GSGroup.

- Det er viktig for GSGroup å være med på disse diskusjonene rett og slett for å vite hva som er overskriftene på lokalt, nasjonalt og globalt. På den måten kan vi lære mer om hvilke forventninger som settes og hvordan vi kan levere det beste tilbudet til våre kunder både i dag og i årene som kommer, sier Levander.

*Carbon Forum er et fremtredende forum, som gjentas årlig, rettet mot viktige påvirkere, inkludert beslutningstakere, industriledere, tjenestemenn, forskere, mediefagfolk, ulike organisasjoner og andre innflytelsesrike beslutningstakere. Det er et viktig knutepunkt for grundige diskusjoner om synergiene mellom tekniske, økonomiske og sosioøkonomiske aspekter ved den økologiske overgangen. Forumet fremhever våre utfordringer og skisserer nødvendigheten av å utvikle og gjennomføre helhetlige strategier og løsninger for en grønnere fremtid.