Til innholdet

- Det er enkelt, rimelig og overkommelig

 Med Tacho Online har Telemark Bilruter full oversikt over kjøre- og hviletiden for alle biler og sjåfører på tvers av bilmerker. Det sparer tid, skaper innsikt og minimerer risikoen for bøter.

 

Både Mercedes og Volvo lastebiler står parkert på parkeringsplassen foran Telemark Transport Service i Skien. Med mer enn 150 biler er det en utfordring å få merkenes egne systemer til å snakke sammen. Derfor har selskapet valgt å introdusere Tacho Online, som kan samle all fartsskriverinformasjon i én enhetlig løsning, uavhengig av bilmerker.

-Tacho Online er bra fordi det er et veldig enkelt system å håndtere. Fartskriverdata og kjøre- og hviletidsdata er ganske komplisert, men systemet er enkelt og kan trekke ut data på en enkel måte, sier Einar Næss, som er Fleet Manager ved Telemark Bilruter. Tidligere leste de både fartsskriverdata og sjåførkort manuelt. Det slipper de nå. I dag foretar en boks i bilene en full nedlasting av data, som lagres, analyseres og kan følges i sanntid.

- Det har stor effekt fordi man får en helt annen oversikt. Du får all informasjon på én skjerm. Samtidig kan jeg ha oversikt over alle bedrifter samtidig, sier Næss.

Sjåføren og eier vil bli varslet

Data fra både biler og sjåfører sendes ved hjelp av en boks i bilen til GSGroups server og derfra til Tungvognsspecialistens datasenter, hvor det lagres. Analyser av de innhentede dataene danner også grunnlag for overtredelsesmeldinger, som sendes til transportør og sjåfør så snart hendelsen har inntruffet.

- Sjåføren blir varslet om et brudd i en app. Det er mye lettere for dem. Har de et brudd skriver de bare: Jeg måtte kjøre 10 minutter ekstra for å komme til en rasteplasst, så lagres det elektronisk, forklarer Einar Næss, som mener systemet også gjør dokumentasjon overfor myndighetene enklere.  

Et hjelpemiddel til bedriftskontroll
-Spesielt for kontrollmyndighetene er det en fordel at man enkelt kan overlevere de aktuelle filene og rapportene ved en kontroll. Og det samme med arbeidstid til arbeidstilsynet. Før måtte man lage skriftlig dokumentasjon, og det trenger vi ikke gjøre nå. Det er i systemet, og det er fint for oss og for myndighetene, sier Einar Næss videre.

Flåtestyring basert på data fra bilen

Når boksen nå er installert i bilen, åpner løsningen også for flåtestyring, som bant annet betyr at selskapet kan hente andre data fra bilen i sanntid, for eksempel GPS-sporing.

-Til nå har vi hatt flåtestyring på bussene. Nå kommer det inn i transportdelen, så vi vet hvor bilene er til enhver tid. Når vi får bestilling på en transportoppgave kan vi gå til kartet og se hvem som er nærmest. I tillegg kan vi se hvor mye den enkelte sjåfør har igjen i kjøre-hviletid resten av uken og i 14 dager fremover. Så det er definitivt god informasjon. Når det gjelder bussene, så følger de en rutetabell, og det er veldig godt å se at man kan oppdage en forsinkelse mye raskere. Vi håndterer for eksempel Haukelieekspressen, som går over fjellet hele året. Særlig på vinteren kan været være utfordrende. Da er det veldig greit å vite hvor bussen er til enhver tid, sier Einar Næss.

Hvorfor vil du anbefale Tacho Online til andre?

- Fordi det er lett å håndtere, enkelt, oversiktlig, og fungerer bra. Og så er det god og rask support. Det er helt avgjørende for meg.