Til innholdet

- Et stort skritt for økt trafikksikkerhet

Nye forskrifter fremmet av EU gjør det obligatorisk for alle nyregistrerte kjøretøy med tillatt vekt på 3,5 tonn eller mer å ha andre generasjon smarte fartsskrivere innen 31. august.

De nye fartsskriverne kommer med avanserte funksjoner, inkludert satellittposisjonering og forbedrede dataopptaksmuligheter. Disse strømlinjeformer ikke bare overvåkingen av kjøre- og hviletider, men gir også et høyere nivå av nøyaktighet, slik at sjåførene overholder de fastsatte arbeidstidene. Dermed reduseres også risikoen for ulykker.

 - Dette er virkelig et stort skritt mot å øke trafikksikkerheten og sjåførens trivsel, og det er gunstig for oss alle, sier Per Simonsen, divisjonsdirektør for Fleet and Asset Tracking i GSGroup.

Påvirkning og fordeler

De nye EU-forskriftene markerer et paradigmeskifte mot prioritering av sjåførsikkerhet, trafikksikkerhet og generell driftsintegritet innen transportbransjen. Fordelene er flere:

Reduserte tretthetsrelaterte ulykker: Ved å sikre at sjåførene har tilstrekkelig hvile, tar forskriftene sikte på å redusere tretthetsrelaterte ulykker, og beskytte både sjåfører og andre trafikanter.

Forbedret trafikksikkerhet: Forskriftene bidrar til tryggere veier ved å minimere risikoen for ulykker forårsaket av utmattede eller døsige sjåfører.

Rettferdig konkurranse: Rglene fremmer rettferdig konkurranse mellom transportselskaper ved å sette ensartede standarder for kjøre- og hviletider, og hindrer selskaper i å få et konkurransefortrinn på bekostning av sjåførens sikkerhet.

Effektivitet og åpenhet: Bruken av digitale fartsskrivere effektiviserer journalføringen, og sikrer nøyaktig og oversiktlig overvåking av føreraktiviteter. Dette bidrar til å håndheve samsvar og reduserer administrative byrder.

Ved å prioritere sjåførenes trivsel og trafikksikkerhet uten at det går på bekostning av driftseffektiviteten, understreker disse forskriftene EUs forpliktelse til å fremme et balansert og sikkert transportøkosystem. Spesielt siden disse forskriftene omfavnes og implementeres på tvers av medlemslandene.

- Vi håper disse forskriftene vil bedre trafikksikkerheten betydelig, noe som igjen vil gjøre veiene tryggere for alle, sier Simonsen.

Sentrale bestemmelser og nye forskrifter

Maksimal daglig kjøretid for yrkessjåfører er satt til 9 timer, og kan utvides til 10 timer to ganger i uken. Den ukentlige kjøregrensen er begrenset til 56 timer. I løpet av to uker har sjåfører ikke lov til å overstige 90 timers kjøring.

For å redusere tretthet og øke sjåførens årvåkenhet, er det nødvendig med en obligatorisk 45-minutters pause etter hver 4.5 timers kjøring. Denne pausen kan deles inn i en 15-minutters pause etterfulgt av en 30-minutters pause, slik at sjåførene kan hvile med passende intervaller. Sjåfører må ta en vanlig ukentlig hvileperiode på minst 45 timer. Denne hvileperioden kan reduseres til 24 timer, men må kompenseres med en tilsvarende hvileperiode før slutten av den tredje uken.

Hvile annenhver uke: Minst to faste ukentlige hviler eller en vanlig og en redusert hvile er obligatorisk i løpet av en to-ukers kjøresyklus.

EU vil de neste år kommer med flere regulativ for transportsektoren. Du kan lese mer om deres nye regler og forskrifter for transportsektoren her.