Til innholdet

Mobil temperaturovervåking sikrer verdifull medisintransport

Foto: DB Schenker

DB Schenker bruker det nyeste som finnes av mobil temperaturovervåking for å sikre transport av medisiner. 

- Temperaturløsningen har gjort at kvaliteten har økt i alle ledd. Legemiddelindustrien stiller strenge krav, og alle forstår alvoret i at disse blir fulgt gjennom hele transportkjeden. Det sier Lisa Lindholm, CoDi Specialist i DB Schenker.

Transportselskapet DB Schenker har i mange år stått for transport mellom depoter og butikker. Daglig er så mange som 300 enheter i bruk for å frakte livsviktige medisiner. Løsningen som er utviklet av GSGroup brukes til å overvåke temperaturer på medisinene som fraktes, og er tett integrert med DB Schenkers egne logistikksystemer. Samarbeidet, som startet i 2012, har hatt en viktig utvikling, sier produktsjef hos GSGroup, Atle Jensen, som mener samarbeidet med DB Schenker har utviklet GSGroup som organisasjon.

- Schenker er en profesjonell aktør som stiller krav til leverandørene. Det er klare retningslinjer for hvordan systemet skal forvaltes og videreutvikles. Transporter gjennomføres oftest av underleverandører til DB Schenker, og vi har dermed utviklet et system som gjør det mulig for dem å få full oversikt på tvers av disse.

Løsningen består av små og batteridrevne enheter som ikke er avhengig av en ekstern strømkilde, og følger varen gjennom hele transportkjeden. Systemet må blant annet oppfylle strenge krav til dokumentasjon, samt gi sporbarhet, fleksibilitet og levere nøyaktige temperaturmålinger. Blir det for varmt i rommet der medisinere ligger lagret, går det en alarm som varsler både DB Schenker og underleverandør, sier produktsjefen.

 

Les mer om GSGroups løsninger for temperaturmonitorering

(Foto: Fra venstre Klas Wassberg i GSGroup, Thomas Weingart og Lisa Lindholm i DB Schenker og konsulent Martin Laidla i Schenker IT)

Helhetlig produkt


Thomas Weingart, CoDi Ansvarlig for sjåfør-prosessen hos DB Schenker sier også at det er en positiv utvikling at GSGroup nå tilbyr både software and hardware. Weingart får støtte av konsulent for DB Schenker IT, Martin Laidla.


- At GSGroup er leverandør av både soft- og hardware forenkler og sikrer samarbeidsprosessen. Kommer vi med spørsmål og ønsker, er det lettere å få det implementert. Det gjør det lettere å jobbe med utvikling og oppdatering, sier Laidla.


Tilbakemeldingene er det heller ingenting å si på.


- Det har vært få tilbakemeldinger, og det er i grunn den beste tilbakemeldingen man kan håpe på. Kundene er travle og forventer at varene fungerer optimalt. Hadde de ikke gjort det, hadde vi helt klart fått høre det. Det skal være enkelt, funksjonelt og oppfylle de krav som stilles til vår bransje, sier Lindholm.


Hun sier den største utfordringen har vært internt, og sier samarbeidsprosessen har tvunget dem til å tenke nytt.


- Dette er et fleksibelt men komplekst system, som det har tatt tid for oss å forstå. Jeg vil uttrykke det som en morsom reise, der vi har måttet diskutere alt ned til spørsmålet om hva temperatur egentlig er og betyr, sier Lindholm.


Jensen sier temperatur kan være din beste venn og din verste fiende.


- Det handler først og fremst om å kunne gi trygghet til forbrukerne. Når medisiner utsettes for feil temperatur, må varene destrueres. Det gir store økonomiske konsekvenser. Mange medisiner er svært kostbare, og det er store verdier som kan gå til spille. Rett temperatur er dermed også viktig for å sikre god økonomi, avslutter Jensen.