Til innholdet

Skal bli beste statlige organ innen bærekraft

Statens vegvesen (SVV) har satt seg et ambisiøst mål: å bli det beste statlige organet innen bærekraft. På veien til mål har de sett viktigheten av riktig data og forankring gjennom hele organisasjonen. 

 - Når 25 prosent av bilparken skal reduseres, er det avgjørende å ha et solid datagrunnlag for å ta riktige beslutninger, sier seniorrådgiver hos Statens Vegvesen, Andre Kempe.   

 For det var nettopp tallet 25 som kom opp etter at konsulenter ble hyret inn for å se på bruken av bilene. Så stor prosent av bilparken kunne fjernes eller nedskaleres, da mange biler ble brukt for lite.   

- Dette var egentlig ikke overraskende, for det har dataene vist oss. Men vi trenger mer enn data, sier Kempe.   

Sindre Røstad, seniorrådgiver hos Statens Vegvesen, forklarer videre.   

 - Vi har tidligere prøvd å få fjernet unødvendige biler, men nå så vi at vi både trenger data, altså å vite hvor vi er, og en forankring hos ledelsen. At man virkelig ønsker å ta tak i et problem. Nå hadde vi begge deler. Dette er essensielt for å oppnå bærekraftige løsninger, og arbeidet med utfasingen av fossile biler er allerede godt I gang.  

En del av den overordnede bærekraftstrategien til SVV er I tillegg å redusere energiforbruket med 20 prosent innen 2023.   

 - Vi bruker faktisk strøm som en liten by, og det er klart at dette ikke er bærekraftig i lengden. Vi må inkludere alle relevante faktorer og rydde opp i våre egne notater og prosesser. Det er en kollektiv innsats for å oppnå målene våre, sier Sindre Røstad.  

Morgan Kittilsen, Head of Sales Fleet & Asset Tracking Solutions hos GSGroup sier de ser at flere er opptatt av å dokumentere sitt eget miljøavtrykk.   

 - Motivasjonen kan være forskjellig. Enten det er et krav i deres interne miljøpolicy eller bedrifter som leverer tjenester til det offentlige, så har vi de siste par årene merket økt fokus på løsninger som kan dokumentere blant annet CO2 og KW-forbruk.    

Sindre Røstad er seniorrådgiver hos Statens Vegvesen

En del av problemet og løsningen  

Gjennom å ta tak i utfordringene internt og gjennomføre endringer basert på innsiktsfulle analyser, kan SVV bli et fyrtårn for andre organisasjoner som ønsker å gå samme vei mot bærekraft, håper Røstad.  

 - Det er ikke alltid så lett å innrømme at man er en del av problemet, men det er vi. Det er ikke før man ser hvor man er, at man kan finne ut hvor man skal og hvordan man kommer seg dit.   

Kittilsen hos GSGroup merker at SVV har satt fokus på endring av miljøprofil, og synes det er prisverdig at en så stor aktør viser vei.   

 - Vi har hatt et godt samarbeid med Statens Vegvesen I flere år. Utgangspunktet for prosjektet var elektronisk kjørebok, men etter hvert har fokuset også endret seg til å kunne gå mer I dybden på de innsamlede dataene og analysere bruken av bilflåten, sier Kittilsen videre.  

SVV har tatt flere initiativ som ikke bare gjelder bilparken og strømforbruk generelt. Gjenbruk av møbler, arbeidsklær og en grundigere kontroll på avfallshåndteringen er noen andre områder de har tatt grep.  

- Sosial bærekraft er også et viktig aspekt, med flere delmål og elementer som bidrar til en helhetlig tilnærming, sier Røstad.   

Overgang til elektrisk bilpark og rekkeviddeangst  

SVV har oppnådd betydelige milepæler, blant annet ved å være den første virksomheten i Norge som tar så konkrete skritt mot bærekraft innenfor bilparken. De har vunnet priser for grønn innsats, og ambisjonen er å bli den beste statlige etaten innen bærekraft. Røstad reflekterer også over utfordringene.   

- Vi representerer en del av problemet med utslippene, men ingen andre statlige etater har kommet så langt som oss på bærekraft. Vi må ha ambisjoner om å bruke vår innkjøpsmakt til å utgjøre en forskjell og inspirere andre.  

 -Innenfor bilparken har vi oppfordret til bruk av svanemerkede vaskestasjoner, og vi har inngått samarbeid for å realisere dette. SVV har tatt en ledende rolle i å implementere bærekraftige tiltak innenfor bilparken, og vi har ambisjoner om at alle bilene våre skal være el-biler innen 2026, uttaler Røstad.  

Et samarbeid mellom SVV og GSGroup har vært avgjørende for å nå disse målene. Data har vært en nøkkelressurs for å forstå bruken av kjøretøyene og iverksette effektive tiltak, sier Kempe.  

 -Vi så i starten at flere var skeptiske til å bytte over til el-biler. Her ble også data avgjørende. Noen var rett og slett bekymret for at man ikke skulle komme seg fra A til B og tilbake. Dataene derimot viste at bilene våre sjelden beveger seg over så store avstander at det skal være et problem. Når det gjelder samarbeid med GSGroup, er datadrevet bærekraft en sentral del av strategien for 2023 og årene fremover. 

- Fokus på bruken av flåten i kombinasjon med miljø og økonomi, har også gitt oss verdifull kunnskap som vi kan bringe med videre til andre bedrifter og organisasjoner med store bilflåter. Samtidig så skal vi ikke glemme at våre løsninger ikke har noen begrensning i antall objekter, enten kunden har få eller mange, sier Kittilsen hos GSGroup.  

På spørsmål om hva som skal til for å bli vellykket innenfor deres sektor, understreker SVV betydningen av å ha bærekraft som et sentralt fokus. Selv om utfordringer som fremkommelighet og sikkerhet er viktige, hevder de at bærekraftige initiativer ikke lenger kan utsettes. SVV vil fortsette å bruke data som et verktøy for å drive bærekraftige beslutninger og lede an i utviklingen av miljøvennlige praksiser.