Til innholdet

Velg riktig system: 5 faktorer du bør vurdere når du velger Field Service Management-systemer

Skap oversikt, innsikt og fortjeneste: Slik styrker du servicevirksomheten med et field service management-system som er opprettet for Microsoft Business Central og andre profesjonelle ERP-systemer.

1. Integrasjon og kompatibilitet

Kontroller at den valgte Field Service Management-programvaren er kompatibel med din versjon av Microsoft Business Central, og at de to systemene kan utveksle data sømløst.

 

Tett integrasjon gjør det mulig for servicebedrifter å dele informasjon om kunder, arbeidsordrer og oppgaver i sanntid, noe som muliggjør raske beslutninger. Dette kan for eksempel omfatte oppdatering av arbeidsordrestatus, tildeling av oppgaver til teknikere, overføring av servicerapporter for faktureringsformål og overvåking av teknikernes fremdrift i sanntid.

 

I tillegg bidrar tett integrering til å unngå feil og duplisering av data, siden all informasjon automatisk synkroniseres mellom Microsoft Business Central og den valgte Field Service Management-programvaren med mobile løsninger Det reduserer risikoen for manuelle inntastingsfeil og sikrer at serviceselskapet alltid har tilgang til den mest oppdaterte informasjonen.

 

Og til slutt, velg et system som ikke krever programmering og er designet for daglig bruk med ERP-systemet ditt. Sørg også for at den valgte Field Service-programvaren kan integreres med andre systemer du  bruker i bedriften, slik at du kan få en integrert løsning.

 

2. Funksjonalitet

Velg en Field Service-programvare som har funksjonene du trenger for å støtte servicevirksomheten. Det kan for eksempel være funksjoner for planlegging, tidsregistrering, lagerstyring og rapportering. Det kan også være dokumentasjon av oppgavene i form av bilder, eller utfylling av sjekklister. Det er en tendens til at ordrehåndteringssystemer integreres med flåtestyringsløsninger, og det betyr at bedriftene også får oversikt over flåte og utstyr samlet i ett system. Dette betyr at du for eksempel alltid kan se hvor nærmeste ansatt er til oppgaven, noe som sparer penger på drivstoff og gjør planleggingen enklere.

 

3. Utvikling

Ikke bare velg et ordrehåndteringssystem basert på hva du trenger her og nå. Finn et system som kan vokse med bedriften din. I en fremtid der kundene ønsker mer selvbetjening, vil det være behov for at ordrehåndteringssystemer og kundeportaler integreres i samme løsning, samtidig som Internet of Things vil bidra til et større fokus på prediktiv service fremfor reaktiv tjeneste.

 

4. Brukervennlighet

Velg et system som er enkelt for både  serviceteknikerne i felten og de ansatte på kontoret. For  serviceteknikerne blir det et viktig verktøy, så jo enklere feltservice-appen  (Android, iOS, iPad, bærbar PC, nettbrett) er å navigere rundt, og jo tydeligere informasjonen blir servert, jo tydeligere blir hverdagen deres. På kontoret er det også viktig at systemet gir en rask oversikt over oppgavene, både ferdige, pågående og kommende. Hvis det er intuitivt og brukervennlig, vil implementeringen være enkel og smertefri.

 

5. Støtte

Velg et system som er utviklet i samarbeid med din ERP-leverandør og sørg for at du og dine ansatte har tilgang til support og veiledning. Ikke bare på daglig basis, men også ved oppstart og når du implementerer nye funksjoner, så du er helt sikker på å bruke systemet på den mest effektive måten.

 

Relaterte nyheter